logo

čtvrtý ročník soutěže hmatově ilustrovaných knih pro nevidomé (2013)


pátý ročník soutěže hmatově ilustrovaných knih pro nevidomé (2015)


šestý ročník soutěže hmatově ilustrovaných knih pro nevidomé (2017) 

Hodnocení soutěžních děl Tactus.cz 2013

Abychom vás trošičku napínali, nejprve si přečtěte, jak probíhalo hodnocení a jak hodnotitelé dospěli k výsledkům.

 

Odborná porota pracovala letos v tomto složení: Terezie Kochová (tyflopedka, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.), Jaroslava Janíčková (výtvarnice, Sdružení Hapestetika, o.s.), Robert Vachule (tyfloped, SOU Aloyse Klára), nevidomí hodnotitelé Ráchel Skleničková (studentka klavírní hry a zpěvu na Deylově konzervatoři), Pavla Kovaříková (nevidomá výtvarnice, t.č. na MD), Kamila Koncová (studentka portugalštiny na MU), Miroslava Kuviková (studentka italštiny na MU).

 

Porotci posuzovali celkem 40 děl. Soutěžilo se ve třech kategoriích:

 

1. Dětská beletrie – hlavní kategorie, koresponduje s pravidly mezinárodní soutěže.

2. Didaktická kniha – zařazeno prvně jako zvlášť hodnocená kategorie.

3. Předmětová pohádka – nově zařazená kategorie.

 

Změny v kategoriích byly zařazeny na základě zkušeností z Knihovny hmatových knížek. Rodiny a pedagogové, kteří si knížky půjčují, nám poskytují průběžně zpětnou vazbu: jaká díla jsou mezi dětmi oblíbená, potřebná apod.

 

Pořadatelé soutěže by touto cestou rádi poděkovali všem, kteří se nezištně zapojili do soutěže. Mezi soutěžícími se objevili jak naši stálí přispěvatelé, tak mnozí noví. Soutěžili jednotlivci i celé skupiny, zapojily se i děti. Mnohá díla vznikla na základě studentských seminářů. Zaznamenali jsme diametrálně rozdílnou úroveň začátečníků: ti, kteří svá díla konzultovali, vytvořili vesměs velmi zdařilá díla. Nekonzultované práce bohužel mnohokráte nevyhověly požadavkům hmatové ilustrace. Slabinou některých soutěžních děl byl nekvalitní tisk Braillova písma (chyby v Braillu, nedomačknuté body) – taková díla nelze zařadit do Knihovny k půjčování, ačkoliv mnohdy mají i velmi zdařilou obrázkovou část. Ať už se práce vydařily více či méně, velice si ceníme práce a námahy každého soutěžícího.

 

I když v následujících řádcích zazní kromě pochval též mnohá kritika, jsme si vědomi skutečnosti, že kdo nic nedělá, nic nepokazí. Proto prosíme autory knížek, a to zejména ty, jejichž práce byly nepříznivě ohodnoceny, aby kritiku přijali jako zpětnou vazbu, pomoc a podnět pro eventuální budoucí práci. Hluboce se skláníme před každým, kdo takto nezištně věnoval svůj čas a energii pro dobrou věc a nebál se pustit do neznáma.

 

Všem, kteří se napříště chtějí věnovat výrobě dalších knížek, nabízíme seminář: navštívíme vás, přivezeme množství hotových knížek a přímo na nich ukážeme, jakých kritérií si při tyflografické tvorbě všímat. Neváhejte tuto možnost využít, vyvarujete se tak zbytečných chyb a vaše dílo může být mnohem kvalitnější.

 

Shledáváte-li projekt podpory tvorby hmatově ilustrovaných knih za smysluplný a chtěli byste jej podpořit, pomůže každý váš příspěvek. Případné finanční dary posílejte na účet, který je zřízen výhradně k tomuto účelu: 2600312541/2010. Napíšete-li nám kontaktní údaje, rádi vám poděkujeme, zájemcům zašleme potvrzení o daru, případně dle dohody uvedeme vaše logo.

 

 

 

Způsob hodnocení

 

Porota rozřadila soutěžní práce do několika skupin. Umístění v dané skupině bylo dáno kvalitou díla, počet knih v jednotlivých skupinách nebyl nikterak limitován. O postupu prací porota po debatě hlasovala.

Hodnocení začalo společně, bez rozdělení do kategorií. Vidící hodnotitelé prohlíželi všechny práce s klapkami na očích, aby i jejich dojem byl v první řadě hmatový.

V prvním kole byla vyřazena díla, která bohužel nesplňovala nebo splňovala jen velmi omezeně pravidla soutěže a požadavky hmatové ilustrace, resp. hmatového prohlížení. Ale i jejich autorům bychom rádi vyjádřili obdiv za množství práce při tvorbě.

Ostatní práce byly ohodnoceny jako velmi zdařilé, s radostí je lze umístit do Knihovny hmatových knížek, kde budou k dispozici nevidomým čtenářům. Autoři odvedli opravdu dobrou práci!

Na základě řemeslné úrovně, vnímavosti autorů pro požadavky hmatového znázornění, výběru materiálu, námětu a úrovně textu byla vybrána díla do finálové skupiny.

Následovala nejdelší debata porotců, kteří se vyjadřovali postupně ke každému finálovému dílu, vyzdvihovali klady a upozorňovali na nedostatky a chyby. Hodnocení bylo sníženo u prací, které nevyhověly veškerým pravidlům soutěže.

Finálová díla byla závěrem jednotlivými porotci obodována, součtem bodů dospěla porota k výsledkům soutěže.

Všechna díla budou zařazena do Knihovny hmatových knížek, kterou provozuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

 

 

 

Výsledky

(podrobnější hodnocení níže)

 

1) Knihy, které nevyhověly kritériím soutěže

(dle abecedního pořádku)

 

Anglická abeceda

Jednoho dne v Africe

Karel IV., otec vlasti

Každý správný předškolák úkoly má rád

Literatura trochu jinak

Paleček a jeho kamarádi

Pohádka pro silné nervy

Sfinga

 

2) Úspěšná díla

(dle abecedního pořádku, kromě finálových)

 

7+1 zajímavostí světa

Autíčko a jiné pohádky

Básničky Jiřího Žáčka

Boudo, budko

Co všechno umí les

Dinosauři

Domácí zvířátka

Jak krtek ke kalhotkám přišel

Kdo to ví?

Kolíček

Krabička plná hádanek

Krteček a lízátko

Nepořádný Pepa

O knoflíčku a provázku jménem Mašlička

Povídání o pejskovi a kočičce: Jak našli panenku, která plakala

Sněhulák na severním pólu

Vařila myšička kašičku

Vašík a sýr

Vejce

 

3) Finálová díla

(dle abecedního pořádku a kategorií)

 

Kategorie Předmětové pohádky

 

Cesta do školy

Eva vaří bramboračku

O strace Jarce

Pejskové z malého města

 

Kategorie Didaktické knížky

 

Doplň přísloví

Uzly

Vyluštíš slova?

 

Hlavní kategorie Dětská beletrie

 

Červíkovo dobrodružství

Kohoutek a slepička

Malý příběh o jedné rybce

Myší písnička

Poklad v domě

Žirafka Žofka

 

Konečné pořadí

(dle kategorií)

 

Kategorie Předmětové pohádky

 

1. společné místo

Pejskové z malého města

Cesta do školy

 

2. místo

O strace Jarce

 

3. místo

Eva vaří bramboračku

 

Kategorie Didaktické knížky

 

1. místo

Vyluštíš slova?

 

2. místo

Uzly

 

3. místo

Doplň přísloví

 

 

 

Hlavní kategorie Dětská beletrie

 

1. společné místo

Malý příběh o jedné rybce

Žirafka Žofka

 

2. místo

neuděleno

 

3. místo

Myší písnička

Poklad v domě

 

4. místo

Červíkovo dobrodružství

 

5. místo

Kohoutek a slepička

 

Všem výhercům blahopřejeme!

 

Mimořádná uznání

 

Simoně Pišlové

za

dlouholetou podporu projektu Tactus.cz

četnou vlastní tvorbou i propagací

 

Lucii Kalinové

za

vynikající zpracování hmatového návodu na výrobu papírové čepice

v knize Krtek a lízátko

 

Simoně Pišlové

za

přínos pro rozvoj jazykových dovedností nevidomých čtenářů,

zejména za originální nápad spojování dvojic různých předmětů pod totožným pojmem

 

Dětem

za účast v soutěži Tactus.cz 2013

 

Alžbětě Tiché

Anežce Jizbové

Barboře Boumové

Hynku Červenkovi

Jakubu Weberovi

Jiřímu Červenkovi

Kateřině Weberové

Kláře Jizbové

Matouši Skripnikovi

Nikolovi Skripnikovi

Štěpánu Matouškovi

Tereze Weberové

Vojtěchu Dohnalovi

 

HLASOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ VÝSTAVY Tactus.cz 2013

 Výstava soutěžních děl byla hojně navštívena. Návštěvníci mohli označit díla, která byla podle jejich mínění nejzdařilejší.


Hlavní kategorie Dětská beletrie

 1. místo

Malý příběh o jedné rybce

Žirafka Žofka

 

 Kategorie Didaktické knížky

1. místo

Uzly – příručka nejen pro skauty

Vyluštíš slova?

  

Kategorie Předmětová pohádka

 1. místo

Eva vaří bramboračku

Mezi hlasujícími jsme vylosovali Terezku Staškovou, získává malou pozornost pořadatelů.


tn_oceneni_autori.jpg 

Ocenění autořitn_pavla_taborova_zirafka.jpg Vítězka Pavla Táborová, Žirafka Žofka

 

tn_larisa_ ruzjak_maly_pribeh_o_jedne_rybce.JPG Vítězka Larisa Ruzjak, Malý příběh o jedné rybce

 

 

Hodnocení jednotlivých děl

 

B dětská beletrie

D didaktická kniha

P předmětová pohádka

1.   D

7+1 zajímavostí světa (pomůcka pro cestování prstem po mapě)

Text a hmatové ilustrace: Veronika Holadová, Kateřina Holásková

 

Vynikající nápad, profesionální provedení (jedno z nejlepších v soutěži), včetně obalu – cestovatelského kufru. Text skvěle přizpůsoben dětským čtenářům. Bohužel zobrazení mapy je v tomto případě zavádějící, zkreslení světadílů pro formát oválu (obě polokoule) by bylo zajímavé jedině snad jako doplněk, tj. informace o možnostech dvojrozměrného zobrazení kulaté Zeměkoule, pokud by jako hlavní byla 3D Zeměkoule s nezkreslenými tvary světadílů.

 

2.   D

Anglická abeceda

Text a hmatové ilustrace: Markéta Jarošová, Antonina Tyažkun

 

Většina obrázků je velmi dobře provedena. Složitější objekty jsou výborným způsobem zjednodušeny (vystiženy jejich atributy). Nepoužitelná je kartička „yellow“ – žlutá stránka pro výhradně vizuální použití. Bohužel v Braillu jsou chyby, body jsou špatně čitelné (nedomačknuté), fonetický přepis chybný. Prospěla by možnost přiřazovat k obrázkům český i anglický ekvivalent.

 

3.   P

Autíčko a jiné pohádky

Text a výběr předmětů: Vojtěch  Dohnal

 

Cenná je možnost nahlédnout do dětské tvorby, autor psal texty mezi 7. a 9. rokem věku.

 

4.   B

Básničky Jiřího Žáčka

Text: Jiří Žáček

Hmatové ilustrace: Hana Dubská, Lenka Houdková, Barbora Prchalová

 

Srozumitelné, věku čtenářů odpovídající obrázky. Velmi pěkný nápad s dírou v plotě. Bohužel v Braillu jsou četné chyby, čtení pro začátečníky je proto značně obtížné. Vločky by zasloužily jemnější provedení, kotě menší velikost (proti kočkám) a jemnější srst.

 

5.   P

Boudo, budko

Text a hmatová část: Romana Jakoubková (na základě lidové pohádky)

 

Jednoduché, ale vydařené, pěkný model domku velmi použitelného a trvanlivého provedení, známou pohádku si lze zahrát. Doporučovali bychom podstatně většího medvěda (postava, která boří domeček a dle příběhu se do něj téměř nevejde). Černotisk bohužel obsahuje četné znaky (z důvodu nedostatečné úpravy soutisku), které ztěžují čtení dětskému čtenáři.

 

6.   P

Cesta do školy

Text a hmatová část: Jiří Fogl

 

Ocenění si zaslouží především jednoduchý nápad. Veselý veršovaný text. Dílo nezaujme uměleckou hodnotou, ale žertovným příběhem a možností příjemného „prohrabávání“ v krabici.

 

7.   B

Co všechno umí les

Text: Michal Černík

Čte: Barbora Boumová

Hmatové ilustrace: Simona Pišlová, Barbora Boumová, Alžběta Tichá, Klára Boumová, Lukáš Weber a další

 

Nápaditá dětská tvorba pro nejmenší zpestřená poslechem textu namluveným dítětem. Obrázky většinou velmi přehledné, pochvalu zaslouží rozmanitost materiálů. Vylepšení by zasloužil mravenec (pro hmat nešikovné vrstvení a nespojité články, schovaný mravenec má na rozdíl od velkého tykadla), stromy (nevrstvit). Doporučovali bychom nejdříve zařadit stránky se zvířaty, až pak hledání zmenšených zvířat v lese, dále trvanlivější obal na CD.

 

8.   B

Červíkovo dobrodružství

Text a hmatové ilustrace: Petra Flašková

 

Velmi čistá a řemeslně vydařená práce, dílo má skutečně knižní formu umožňující plné rozevření stránek. Pevná vazba, adekvátní velikost. Pěkný, srozumitelný dětský příběh. Hmatově ne příliš logické je umístění psa nad boudou.

 

9.   D

Dinosauři

Text a hmatové ilustrace: Markéta Jeníková

 

Výborně zvolené téma především pro chlapce (knih s „dívčími“ tématy je proti „chlapeckým“ nesrovnatelně více). Figurky z běžné produkce dobře vybrané, text vystihuje hlavní charakteristiky daného druhu. Možnost hmatového porovnání 2D a 3D obrazu dle „bokorysu“ – inspirace, jak použít zakoupené figurky ve výuce.

 

10.   B

Domácí zvířátka

Text: Jiří Žáček

Hmatové ilustrace: Erika Pešková

 

Pěkný text společně s výstižnými obrázky. Autorka pečlivě vybírala charakteristické materiály. Dílo je pro začínající čtenáře, proto velmi vhodný je tisk ob řádek. Pěkným nápadem je „obsah“ – vzorník materiálů, který bychom doporučili zařadit spíše až na konec. Nešikovná je vazba, stránky se do knihy nevejdou a nejdou snadno otáčet. Rámečky by si zasloužily čistšího provedení, kočka lepších proporcí.

 

11.   D

Doplň přísloví

Text: lidová moudrost

Hmatová část: Simona Pišlová a kol.

 

Přísloví známá více i méně, nejde tedy jen o mechanické doplnění, ale o úkol, který rozvíjí češtinářské dovednosti. Čistě provedená práce, použít lze v knižní formě či rozebrané na jednotlivé listy. Předností je malá velikost, i když problémové je poskládat obrázky do krabičky, aby se vešly. Doporučujeme podstatně menší kousky suchého zipu (drsná vrchní část), kvůli snazší manipulaci i trvanlivosti. Přísloví „Hlavou zeď neprorazíš“ – dvěma doplněným obrázkům by odpovídaly dva kousky podkladového suchého zipu.

 

12.   P

Eva vaří bramboračku

Text: Michaela Šámalová

Čte: Martin Buchtík

Hmatová část: Michaela Šámalová

 

Pro mnohé děti je obtížné porozumět souvislosti reálného předmětu s jeho 2D znázorněním. Dílo výstižně zachycuje první fázi posunu od reálného předmětu k jeho – stále ještě 3D – zobrazení. Jednoduchý příběh podporuje významně hru „na jako“ – tuto oblast potřebují nevidomé děti cíleně rozvíjet. Přínosem je možnost četby i poslechu textu, zajímavější pro děti by bylo střídání hlasů dle postav.

 

13.   B

Jak krtek ke kalhotkám přišel

Text: Zdeněk Miler

Hmatové ilustrace: Karolína Presová, Alžběta Presová, Kamila Mejstříková

 

Velmi čistá a přehledná práce, potřebný nápad ztvárnit klasickou postavičku krtka hmatově. Bohužel velmi matoucí je vrstvení – např. ruce, bříško apod. působí hmatově jako předměty, které krteček drží nebo s nimi manipuluje. Lépe by bylo umístit je ve stejné rovině s „černou“ částí postavy. Taktéž u dalších zvířátek. Z téhož důvodu je nevhodné i spojení patenty u žáby a raka. Doporučovali bychom ježka z jednoho kusu materiálu (ne ze tří pruhů).

 

14.   B

Jednoho dne v Africe

Text a hmatové ilustrace: Magdaléna Martínková, Tereza Frenclová

 

Bohužel slabý text i hmatová část. Příjemná je první strana džungle a některé jednotlivosti, např. ostny dikobraza, označení vítěze (medaile). Kniha bohužel obsahuje množství chybných obrázků, namátkou: některá zvířata nelze určit (hmatem ani zrakem), žirafa ztvrdlá od lepidla, voda na téže straně mate roviny zobrazení apod.

 

15.   D

Karel IV., otec vlasti

Text a hmatové ilustrace: Jana Chadimová, Dita Šourková

 

Bohužel zdařilá je jen koruna a korunovační klenoty, vtipné je zařazení zvukového přáníčka. Jednotlivé komponenty mostu nedrží, kniha je didaktická, tedy očekávalo by se vystižení nikoliv libovolného mostu či hradu, ale zmíněného jmenovaného. Nevhodné je použití smirkového papíru. Další problematické momenty: muž v brnění (netrvanlivé, neestetické, chybné proporce postavy), manželka (není estetické ani výstižné), zvířata (materiál i proporce).

 

16.   D

Každý správný předškolák úkoly má rád

Text a hmatová část: Simona Pišlová, Ondřej Tatoušek, Štěpán Matoušek, Kateřina Weberová, Jakub Weber a další

 

Vynikající poslední úkol tvoření dvojic různých předmětů stejného pojmenování. Ostatní úkoly jsou bohužel špatně použitelné, přehlednost je pro předškolní děti příliš náročná. Provlékání – malé obrázky stejného materiálu obtížně hmatově rozlišitelné, provlečená tkanička překrývá obrázky a tvoří na stránce zmatek. Navlékání – s měkkými kroužky se obtížně manipuluje i kontroluje výsledek. Spojování – malá rozdílnost koleček, některé spojky se nevejdou, hmatem zmatek na stránce. Řady – blízko u sebe, rozdílnost měkkých (volných) a tvrdých (nalepených) koleček, nemožnost fixovat doplněné. Sloupce – totéž, obtížné i pro školní děti.

 

17.   B

Kdo to ví?

Text: kolektiv autorů

Hmatová část: Lenka Fulíková

 

Pěkná, čistá práce pro malé čtenáře, profesionální přišití. Dobrá vazba. Pěkný nápad různých předmětů téhož typu. Krycí stránky by patřily spíše přes obrázek, ne přes text. U knoflíků zmiňuje text „čtyři očka“, ale knoflík není čtyřdírkový ani jeden. Rovněž hřebíky nemají mít závity.

 

18.   B

Kohoutek a slepička

Text: lidová pohádka

Hmatové ilustrace: Anna Macháčková

 

Velká pestrost materiálů, vynikající hmatová výstižnost podstatných rysů zobrazovaného. Jazykově pěkné, přínosné jsou dětem málo známé výrazy – v kombinaci se slovníčkem v závěru. Velmi pěkné jsou i celoplošné obrázky, tráva a déšť (ač lepší by byl měkčí). Příjemné barevné dokreslení. Dobrý dojem kazí vlepené křivě vyříznuté zarážky v rozích, proporce hlavy a vrchem vrstvená ruka ševce, zbytečně velké jsou – vzhledem k velikosti obrázků – stránky.

 

19.   P

Kolíček

Text a hmatová část: Michaela Chytrá

 

Jednoduchý pěkný příběh pro nejmenší, nenáročný na výrobu. Pracuje i s jazykem. Pejsek by zasluhoval proporční vylepšení.

 

20.   D

Krabička plná hádanek

Text a hmatová část: Ivana Kabátová, Zuzana Brodcová

 

Jasné, přehledné stránky, rozeznatelné obrázky, vhodný rozsah díla. Obtížně použitelný text – nedomačknuté množství bodů v Braillu, malá velikost černotisku. Předměty nedrží (špatné lepení).

 

21.   B

Krteček a lízátko

Text: Zdeněk Miler

Hmatové ilustrace: Lucie Kalinová

 

Přehledné obrázky, čistě provedené, předností je malá velikost a nízká hmotnost knihy. Možnost postavou krtečka postupovat příběhem. Čisté, měkké šití. Porota nesmírně ocenila názorný návod na výrobu papírové čepice. Dopravní značka nedrží pohromadě.

 

22.   D

Literatura trochu jinak

Text a hmatová část: Markéta Skorovská

 

Bohužel není jasné, pro kterou věkovou kategorii je dílo použitelné (úkoly přiřazování jsou pro malé děti, volba autorů pro starší). Množství nevyužité plochy, nadměrná velikost, obrázky mnohdy nerespektující hmat, např. Ferda z oddělených částí (hmatově netvoří celek), voda je „děravá“, jinde než dno, zobrazení not odlišné od hmatového notového zápisu, nevhodné použití smirkového papíru.

 

23.   B

Malý příběh o jedné rybce

Text a hmatové ilustrace: Larisa Ruzjaková

 

Silný otevřený příběh, profesionální zpracování hmatové části. Srozumitelnost provedení, vynikající volba materiálů. Vytváří prostor pro představivost a vlastní prožitek. Dílo vysoké umělecké kvality. Při otevírání by bylo třeba vyměnit karty s textem tak, aby se nejdříve ukázal začátek, nikoliv prostředek textu. Rám od okna doporučujeme nižší. Prosakuje lepidlo. Postava je spíše dívčí než chlapecká, hlava a tělo potřebuje pevnější spojení.

 

24.   B

Myší písnička

Text: Josef Brukner

Čte: Štěpán Matoušek

Hmatové ilustrace: Simona Pišlová a mnozí další

 

Autoři zvolili dávný text renomovaného autora, který přímo vybízí ke hmatovému ztvárnění. Neotřelým nápadem je magnetická tabulka, další předností je možnost manipulace. Mnoho různých postav myší, které výborně drží formu i sedí na podložce, vybízejí k dalšímu hernímu využití i mimo knihu. Rozmanitost hmatově velmi lákavých materiálů, poutavý text. Velká hmotnost stran na použitý druh vazby, netrvanlivá je kapsa na CD a použité euroobaly. Hmatově nepřehledná je stránka s myšími chodbičkami, cestu nelze sledovat hmatem. Ozvučené lékovky (ostrý zvuk) zhoršují umělecký prožitek hmatové části stránky – působí jako lékovky, nikoliv jako hudební nástroje. Škoda, že zvuková nahrávka textu nevyužívá výrazových prostředků.

 

25.   P

Nepořádný Pepa

Text a hmatové ilustrace: Petra Knížová

 

Pěkné, srozumitelné dílo, možnost manipulace, podněcuje představivost.

 

26.   B

O knoflíčku a provázku jménem Mašlička

Text a hmatové ilustrace: Markéta Požárová

 

Srozumitelný příběh, přehledné ilustrace. Vydařená stavebnice, šňůra s prádlem. Doporučujeme vyztužit ucho psa, stejné dvojí provedení košilky (nemají všechny knoflíky rozepínací). Lepené stránky se rozvrstvují, slabší textová část. Nešikovná je jiná orientace textu (na výšku) a obrázků (na šířku).

 

27.   P

O strace Jarce

Text: Veronika Kašparová, Markéta Tůmová

Hmatová část: Marie Muchová

 

Skutečný tvar straky a hnízda, profesionálně vyrobená klec, srozumitelný příběh seznamující nevidomé čtenáře s předměty, které se lesknou (zraková charakteristika). Možnost manipulace. Záporem je neskladné provedení.

 

28.   P

Paleček a jeho kamarádi

Text: František Hrubín

Hmatové ilustrace: Karolína Burdová, Klára Ježková

 

Velmi pěkná je rukavice, navíc podšitá pevným materiálem. Ilustrace nijak nerozvíjí text, nepřináší hmatu nic nového, na mnoha stránkách se opakují tytéž stromy, kamna, postavy a koblížek jsou neestetické, šišky se drolí, zajímavý nápad s prostrkováním ruky nekoresponduje s příběhem. Slabá čitelnost Braillu (nedomačkané body).

 

29.   P

Pejskové z malého města

Text: Josef Brukner

Hmatová část: Šimon Matoušek, Simona Pišlová a mnoho dalších

 

Dílo na pomezí kategorií. Vynikající text přímo vybízející ke hmatovému ztvárnění. Velice přínosná hmatová část – rozmanitost výstižných materiálů, mnoho typů rozdílných staveb, mnoho možností hry a manipulace (včetně přiřazení k textu). Škoda, že zvuková nahrávka textu jen sporadicky využívá výrazových prostředků. Suchý zip by zasloužil důsledně pevné připojení, obal na CD trvanlivější materiál, jedna strana textu je téměř nečitelná.

 

30.   B

Pohádka pro silné nervy

Text a hmatové ilustrace: Jiří Mojžíšek

Barevné ilustrace: Hana Vecková

 

Dílo vysoké řemeslné úrovně, množství dílčích vynikajících nápadů, které se u jiných autorů neobjevují (ani v předchozích ročnících soutěže). Kvalita tisku nejvyšší ze soutěžních děl, originální je zasouvání stránek, otáčení přes hřbet (přečtené stránky nepřekáží), označení momentů, kde má čtenář přejít k ilustraci (snadná orientaci v textu), trvanlivost provedení. Bohužel celkově dílo působí překombinovaně, rozpačitá byla porota nad textem příběhu i tím, kterým čtenářům je dílo určeno. Stránky nejsou očíslované, díky systému zasouvání se nelze k předchozím obrázkům vrátit. Obrázky jsou čistě provedené, pro hmat je zde však množství hladkého nezajímavého plastu (strukturovaného jen málo), těžko srozumitelné poměry velikostí (např. lahev s čajem – chléb – meč nebo postava – meč apod.), v textu avizované zvučení zvonu nebylo nalezeno.

 

31.   B

Poklad v domě

Michaela Šámalová, Kryštof Šámal

 

Předností textové části je hloubka i úroveň, autorský příběh typu „slepičí polévky pro dětskou duši“. Obrázky nejsou jen kopírováním informací v textu, ale přináší více. Autorka dobře vystihla, co hmatově ztvárnit. Srozumitelné ilustrace pro menší děti, zároveň pěkné i pro starší, hra s klíči. Nevyrovnaná úroveň obrázků, dojem kazí barevná bužírka, krabicový karton truhly, na některých stranách množství nevyužité plochy..Tvrdý zámek s ostrým očkem nevhodný kvůli snížení čitelnosti Braillu na protější straně (zamačkání bodů). Plánek mohl být nejen vizuální, ale i hmatový. Čtení textu ztíženo z důvodu příliš malých okrajů.

 

32.   B

Povídání o pejskovi a kočičce: Jak našli panenku, která plakala

Text: Josef Čapek

Čte: Karel Höger

Hmatová část: Eliška Hedbávná

 

Pěkný příběh s množstvím předmětů pro hmatové prohlížení, s klasickou nahrávkou renomovaného herce. Škoda, že hlavní postavy (pejsek a kočička) jsou zajímavé jen vizuálně, hmatovou logiku postrádá „prázdná“ hlava pejska a dvojrozměrné zobrazení kočičky (oproti všemu ostatnímu 3D).

 

33.   B

Sfinga

Text: Hana Doskočilová

Hmatové ilustrace: Františka Kindlerová

 

Množství vynikajících nápadů a velmi pracného ztvárnění, bohužel se zásadními chybami. Přínosné téma, pěkný text včetně vysvětlivek. Celé dílo je příliš velké a těžké, při prvním otevření se těžké postranice nebezpečně „rozletí“ do stran, stránky se obtížně otáčí, podklad na stránkách je pro hmat velmi hrubý (nepříjemný), nevhodné je použití smirkového papíru, porotci museli odejmout dřevěné špalíčky, z nichž vyčnívaly hřebíky, problematické je vrstvení u postav. Při použití jiného materiálu na strany a vhodné vazby by šlo o velmi kvalitní dílo.

 

34.   P

Sněhulák na severním pólu

Text a hmatová část: Edita Svobodová

 

Srozumitelný, pěkný příběh pro malé děti, jednoduše ztvárněný. Diskutabilní jsou postavy sněhuláků.

 

35.   D

Uzly – 1.díl, příručka nejen pro skauty

Text a hmatová část: Tomáš Vacek

 

Kniha vyrobená skvěle pro praktické použití – malá, lehká, přehledná, přiměřený text trvanlivě provedený, srozumitelný návod, měkké šití, které zachová hmatovou charakteristiku materiálu. Připevnění cvičného provázku na obálce je vhodné vzhledem k nemožnosti ztráty, ovšem vzhledem k vyzkoušení uzlování by byl vhodnější odnímatelný.

 

36.   P

Vařila myšička kašičku

Text: lidová říkanka

Hmatová část: Iva Vedralová

 

K říkance pro malé autorka vytvořila také příjemnou a jednoduchou hmatovou část. Pěkné, výstižné a hravé, adekvátní dětskému chápání.

 

37.   B

Vašík a sýr

Text a hmatové ilustrace: Iveta Mrázková

 

Pěkný autorský text, čistá práce, hmatová přehlednost, možnost manipulace. Velmi zajímavě je hmatově ztvárněna lednice. Otáčení stránek je obtížné, nevyužitá plocha mnohých stránek.

 

38.   B

Vejce

Text: František Hrubín

Hmatové ilustrace: Soňa Fialová

 

Pěkný výběr textu pro nejmenší, dobře vytištěný text. Obrázky nemají zbytečně mnoho detailů. Bohužel nevhodné je vrstvení materiálu, kdy části vycházející plynule z těla (křídla, ruka) jsou odděleně lepena vrchem. Nesrozumitelné je zobrazení kohouta („propadlé“ laloky, hlava otočená dozadu, spojená s ocasem). Plast s Braillem se vlní.

 

39.   D

Vyluštíš slova?

Text a hmatová část: Simona Pišlová, Kateřina Weberová, Tereza Weberová, Štěpán Matoušek, Ondřej Tatoušek, Alena Jelénková a mnozí další

 

Dílo velmi poutavým způsobem rozvíjí jazykové dovednosti. Vzhledem k jednoznačným obrázkům se čtenář může soustředit na hledání výrazů. Dobře zvolený materiál na tabulku, kde jsou uložena písmena – suchý zip výborně drží, zároveň lze snadno kartičku odejmout. Některá písmenka jsou špatně čitelná (nedomačknuté body). Doporučujeme trvanlivější přišití nití.

 

40.   B

Žirafka Žofka

Text a hmatové ilustrace: Pavla Táborová

 

Předností díla je jednoduchost a výstižnost obrázků, vynikající volba materiálů, možnost manipulace s hlavní postavou, příjemné (ne velké a těžké) rozměry knížky. Soulad textu, obrázků, věkové kategorie. Pěkná knižní forma. Hřbet by si zasloužil čistší provedení, listy estetičtějších barev.

 

 

Na závěr se za půlkou stránky můžete podívat na odezvu na ČT 24